Landelijke Governance
Kwaliteitsregistraties

Toetsing IGC en DGC

Toetsing door IGC en DGC is de eerste stap die registratiehouders dienen te nemen voor opname in het register. Deze toetsing wordt gedaan door de Inhouds-governancecommissie (IGC) en de Data-governancecommissie (DGC). Zij worden hierbij ondersteund door het Shared Service Center Data Governance (SSC-DG). Na de toetsing volgt van beide governancecommissies een advies over de opname in het register voor kwaliteitsregistraties.

Het toetsingsproces

Stap 1

Toetsing door IGC en DGC 

Toetsing door IGC en DGC wat resulteert in een advies

 

Stap 2

Opname in register door Zorginstituut

Besluit over opname in het register kwaliteitsregistraties door het Zorginstituut

Ga naar

Stap 3

Financiering door ZN

Financiering door ZN na opname in het register

Ga naar

Toetsing door IGC en DGC

De IGC en DGC hebben hun eigen verantwoordelijkheden en toetsen elk een ander onderdeel van kwaliteitsregistraties. De IGC is verantwoordelijk voor de regie op en de toetsing van de inhoud van kwaliteitsregistraties. De DGC is verantwoordelijk voor de regie op de data van de kwaliteitsregistraties en toetst daarvoor het dataverwerkingsproces. De IGC en DGC worden ondersteund door het SSC-DG. Het SSC-DG werkt in opdracht van de DGC en is nauw betrokken bij de IGC.

Toetsingscriteria

De IGC en DGC toetsen kwaliteitsregistraties a.d.v. een aantal toetsingscriteriacriteria. Daarnaast dienen kwaliteitsregistraties ook te voldoen aan een aantal wettelijke criteria, zoals onder andere beschreven in de wetswijziging Wkkgz.

Om getoetst te worden dient het aanvraagformulier ingevuld te worden en er dienen er een aantal bewijsstukken aangeleverd te worden.

Op deze pagina vindt u:

·         De toetsingscriteria

·         Een toelichting op de criteria

·         Uitleg over de weging van de criteria t.b.v. het advies voor opname in het register

Toetsingsproces

Op deze pagina leest u hoe het toetsingsproces van de IGC en DGC in zijn werk gaat. U vindt hier onder andere informatie over de aanmeldprocedure en doorlooptijden.

Advies(brief)

Na de toetsing geven beide commissies een definitief advies aan de registratiehouder van de kwaliteitregistratie in de vorm van een formele (digitale) adviesbrief. Een registratiehouder besluit zelf op basis van het advies of zij vervolgens een verzoek tot opname in het register voor kwaliteitregistraties indient bij Zorginstituut Nederland. 

Relevante pagina’s op een rij

Op de website van het SSC-DG vindt u onder andere informatie over onderstaande onderwerpen. Wanneer u op de link klikt wordt u doorgelinkt naar de website van het SSC-DG (www.ssc-dg.nl ).

Onderwerpen:

Ga naar de inhoud