Landelijke Governance
Kwaliteitsregistraties

Wetgeving

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen klachten hebben over de zorg. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor aanpassing van de Wkkgz: de Wet kwaliteitsregistraties zorg.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel zorgt onder andere voor:

1.    Een grondslag voor toetsing van kwaliteitsregistraties en een openbaar register voor kwaliteitsregistraties bij Zorginstituut Nederland

2.    Een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde (bijzondere) persoonsgegevens voor kwaliteitsregistraties die zijn opgenomen in het register;

3.    Verplichte aanlevering van gegevens aan kwaliteitsregistraties die zijn opgenomen in het register door zorgaanbieders.

Het wetsvoorstel creëert een wettelijke grondslag voor zorgaanbieders en registratiehouders om gepseudonimiseerde (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken voor kwaliteitsregistraties. Er komt ook een nieuw openbaar register voor kwaliteitsregistraties. Alleen registratiehouders van kwaliteitsregistraties die in het register zijn opgenomen krijgen een grondslag. Zorgaanbieders worden verplicht om gegevens aan deze opgenomen kwaliteitsregistraties aan te leveren.

De bedoeling is dat het wetsvoorstel na inwerkintreding in eerste instantie alleen zal gelden voor de medisch specialistische zorg met uitzondering van de ggz. Op een nader te bepalen tijdstip zal de reikwijdte van de wet worden verbreed naar alle sectoren in de zorg.

Het wetsvoorstel ligt momenteel voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. De laatste stand van zaken kunt u vinden op deze website. 

Ministeriële regeling

In het wetsvoorstel zijn de criteria opgenomen waaraan de IGC, DGC en het Zorginstituut zullen gaan toetsen (zie voor meer informatie de pagina over Toetsingsproces). Deze criteria worden verder uitgewerkt in een ministeriële regeling. Het aanvraagformulier wordt een bijlage bij de regeling, evenals een lijst met kwaliteitsregistraties die voorwaardelijk door het Zorginstituut kunnen worden opgenomen. De ministeriële regeling zal binnenkort voor internetconsultatie worden aangeboden.
Ga naar de inhoud