Landelijke kwaliteitsregistratie

Kwaliteitsregistraties zijn van belang voor het verbeteren van de zorg. Er is inmiddels een groot aantal kwaliteitsregistraties ontwikkeld en nieuwe initiatieven voor de ontwikkeling van kwaliteitsregistraties zijn talrijk.

Vanwege het groeiend aantal kwaliteitsregistraties heeft een samenwerkingsverband bestaand uit NVZ, NFU, ZKN, de Federatie Medisch Specialisten, ZN en Patiëntenfederatie Nederland het initiatief genomen om een landelijk voorwaardenkader kwaliteitsregistraties MSZ en bijbehorende toetssystematiek (hierna: toetssystematiek KR) te ontwikkelen. Nictiz en het Zorginstituut Nederland ondersteunen dit initiatief.

Gezamenlijk streven we naar een hogere kwaliteit van de inrichting en uitvoering van kwaliteitsregistraties (in de medisch specialistische zorg) in Nederland. Doel is te komen tot betere kwaliteitsinformatie waarmee de zorg voor de patiënt kan worden verbeterd en geborgd.

Om dit doel te bereiken is in 2016 een project gestart: ‘Toetssystematiek kwaliteitsregistraties’.

Op deze website vindt u meer informatie over dit project.