Landelijke Governance
Kwaliteitsregistraties

Landelijke governance kwaliteitsregistraties

Binnen de medisch-specialistische zorg (MSZ) wordt samengewerkt aan een efficiënte landelijke governance van kwaliteitsregistraties. Voor kwaliteitsregistraties betekent dit dat zij periodiek een proces moeten doorlopen, onder andere om opgenomen te worden in het landelijk register voor kwaliteitsregistraties. Op deze website vindt u hierover alle basisinformatie, met op diverse plekken doorverwijzingen naar achterliggende informatie.

Deze website is ontwikkeld door de vier landelijke organisaties die een rol spelen in dit proces: de Inhouds-governancecommissie (IGC), de Data-governancecommissie (DGC), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 

Het toetsingsproces

Het proces dat kwaliteitsregistraties doorlopen bestaat globaal uit de volgende drie stappen:

Stap 1

Toetsing door IGC en DGC 

Toetsing door IGC en DGC wat resulteert in een advies

 

Ga naar pagina

Stap 2

Opname in register door Zorginstituut

Besluit over opname in het register kwaliteitsregistraties door het Zorginstituut

Ga naar pagina

Stap 3

Financiering door ZN

Financiering door ZN na opname in het register

 

Ga naar pagina

Informatiesessie governance kwaliteitsregistraties op 30 januari

Graag nodigen we u uit voor onze informatiesessie op 30 januari a.s. Hierin lichten we ons gezamenlijke toetsingsproces toe en bieden we handvatten waarmee u zich tijdig kunt voorbereiden op uw definitieve aanvraag bij het Zorginstituut Nederland en daarmee de financiering van Zorgverzekeraars Nederland. Lees verder en meld u aan.

Wat is een kwaliteitsregistratie?

Een kwaliteitsregistratie omvat de verzameling, opslag en analyse van gegevens over een patiëntenpopulatie, gedefinieerd door een bepaalde aandoening, zorgtype of complicatie dan wel combinaties daarvan. De kwaliteitsregistratie dient in de eerste plaats ter evaluatie en verbetering van kwaliteit van zorg, door middel van (kort)cyclische feedback van spiegelinformatie naar zorgverlener en/of zorginstelling en ter ondersteuning van samen beslissen door patiënt en zorgverlener. Daarnaast kunnen gegevens uit de registratie beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de keuze door patiënten voor een zorginstelling en/of zorgverlener, voor zorginkoop of voor wetenschappelijk onderzoek.

Voordelen voor kwaliteitsregistraties

Opname in het register voor kwaliteitsregistraties impliceert verplichte aanlevering van data door zorgaanbieders en een wettelijke grondslag voor het gebruikmaken van (medische) persoonsgegevens (conform AVG). Daarnaast kunnen kwaliteitsregistraties die opgenomen zijn in het register aanspraak maken op financiering door ZN.

Achtergrond

De HLA-partijen in de medisch-specialistische zorg* legden in 2018 de uitdrukkelijke wens vast om goede governance-afspraken te maken over kwaliteitsregistraties en bijhorende dataverzameling. Landelijke regie op basis van deze afspraken moet leiden tot meer grip op kwaliteitsregistraties en vermindering van de registratielast. Hugo Keuzenkamp bracht in maart 2020 een rapport uit met de benodigde maatregelen, waaronder het hierboven beschreven proces en de verantwoordelijke partij(en) per processtap.

* De HLA-partijen zijn: Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Ga naar de inhoud