Landelijke Governance
Kwaliteitsregistraties

Het proces

Voor het realiseren van een efficiënte landelijke governance van kwaliteitsregistraties dient de registratiehouder voor elke kwaliteitsregistratie periodiek een proces te doorlopen. De Inhouds-governancecommissie (IGC), de Data-governancecommissie (DGC), Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een wettelijke taak in dit proces. Op deze pagina vindt u een overzicht van het proces (inclusief de betrokken partijen) en een korte toelichting per processtap. Voor uitgebreidere informatie klikt u op de links. 

 

Het proces dat kwaliteitsregistraties doorlopen bestaat globaal uit de drie stappen:

Stap 1

Toetsing door IGC en DGC 

Toetsing door IGC en DGC wat resulteert in een advies

 

Ga naar pagina

Stap 2

Opname in register door Zorginstituut

Besluit over opname in het register kwaliteitsregistraties door het Zorginstituut

Ga naar pagina

Stap 3

Financiering door ZN

Financiering door ZN na opname in het register

 

Ga naar pagina

1. Toetsing door IGC en DGC

Kwaliteitsregistraties worden door de IGC en DGC getoetst op de inhoud en het dataverwerkingsproces, op basis van toetsingscriteria en wettelijke criteria. Uit deze toetsing volgt een advies van beide commissies over de opname in het register. Op deze pagina vindt u meer informatie over de toetsing door de IGC en DGC.


2. Opname in register door Zorginstituut Nederland

Nadat registratiehouders een advies van de IGC en DGC hebben ontvangen, kunnen zij de kwaliteitsregistratie indienen bij het Zorginstituut voor opname in het register voor kwaliteitregistraties. Het Zorginstituut besluit vervolgens of de kwaliteitsregistratie wordt opgenomen in dit register. Meer informatie over de opname in het register van kwaliteitsregistraties door het Zorginstituut vindt u op deze pagina.

3. Financiering door ZN

Kwaliteitsregistraties die zijn opgenomen in het register voor kwaliteitsregistraties van het Zorginstituut maken aanspraak op financiering door ZN. Meer informatie over onder andere de aanmelding en financiering vindt u op deze pagina.
Ga naar de inhoud