Landelijke Governance
Kwaliteitsregistraties

Opname in het register

Stap 1

Toetsing door IGC en DGC 

Toetsing door IGC en DGC wat resulteert in een advies

Ga naar pagina

Stap 2

Opname in register door Zorginstituut

Besluit over opname in het register kwaliteitsregistraties door het Zorginstituut

Ga naar

Stap 3

Financiering door ZN

Financiering door ZN na opname in het register

Ga naar pagina

Besluitvorming opname in het register door het Zorginstituut

Zorginstituut Nederland de wettelijke taak een register te beheren waarin kwaliteitsregistraties worden opgenomen: het register kwaliteitsregistraties. Het Zorginstituut neemt een kwaliteitsregistratie op in het register wanneer deze voldoet aan de regelgeving en eisen zoals vermeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en bijbehorende ministeriële regeling, zodra deze wet in werking is getreden (datum nog onbekend).

Wanneer registratiehouders een advies van de Inhouds-governancecommissie (IGC) en de Data-governancecommissie (DGC) hebben ontvangen, kunnen zij de kwaliteitregistratie indienen bij het Zorginstituut voor opname in het register voor kwaliteitregistraties. Het Zorginstituut maakt op basis van een toets op basis van de wettelijke criteria en het advies van de commissies een besluit over opname in dit register.

Als een kwaliteitsregistratie in het register van het Zorginstituut is opgenomen zijn zorgaanbieders verplicht de gevraagde gegevens aan te leveren en kan de registratiehouder van de kwaliteitsregistratie bijzondere persoonsgegevens verwerken, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de cliënt/patiënt nodig is. Daarnaast kunnen kwaliteitsregistraties die opgenomen zijn in het register aanspraak maken op financiering door ZN.

Meer informatie over het proces voor opname in het register voor kwaliteitsregistraties vindt u op de website van het Zorginstituut.

Ga naar de inhoud